works -Music Video-

KUDANZと長谷川健一と次松大助「最後の江ノ島」

Director / Masaki Haraguchi, Gen Sasaki
Support / Mizuki Sato


中村マサトシ「Naturally」

Director / Masaki Haraguchi (MASAKI WORKS inc.)
Producer / Junko Sasaki


@なおポップ「Home」

Director / Masaki Haraguchi, @なおポップ


@なおポップ「留守番」

Director / Masaki Haraguchi(MASAKI WORKS)